Наставни листови по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 5 одделение

  Активности за реализација на наставната програма по предметот Работа со компјутери и основи на програмирањето за 5 одд. Повеќе

Read more

Наставни листови по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 4 одделение

Активности за реализација на наставната програма по предметот Работа со компјутери и основи на програмирањето за 4 одд. Повеќе активности

Read more