Примери за планирања и сценарија по Техничко образование и информатика за 6 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАТИКА за 6 одделение

Прочитај повеќе

Наставни листови по предметот Информатика за 6 одделение.

Активности за реализација на наставната програма по предметот Информатика за 6 одделение.   ТЕМА 3: АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИ И СОВЛАДУВАЊЕ НА

Прочитај повеќе