ПН2.3: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темите 2.3 Промена на материјалите и 2.4 Разгледување карпи (природни науки за

Прочитај повеќе

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги

Прочитај повеќе

Природни науки 2 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 2 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО

Прочитај повеќе