Добредојдовте

Оваа интернет-страница е наменета за наставници, родители и ученици.

Овде ќе најдете идеи и предлози за активности што можат да се изведуваат на училиште или дома, идеи за реализација на наставата, примери за дневни подготовки и планирања, примери за следење на постигнувањата на учениците, наставни листови, презентации и бројни други ресурси. 

Сајтот постојано се надополнува од тимот уредници од Арс Ламина, но и стручната редакција од надворешни соработници кои работат на создавање и ажурирање на содржините.

Сите содржини можат бесплатно да се преземат со најава на Вашиот личен профил.

Доколку не сте креирале профил, тоа можете да го направите со кликнување на копчето „Регистрирајте се“.