Примери за подготовки и планирања по ОПШТЕСТВО за 1 одд

Овде можете да најдете примери за темстко-процесни планирања и дневни сценарија по предметот ОПШТЕТСВО за 1 одделение според новата наставна

Read more

Примери за планирања и подготовки по Математика за 1 одделение

Овде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот МАТЕМАТИКА за 1 одделение според новата наставна

Read more