Примери за планирања и сценарија по Општество за 1 одд

Овде можете да најдете примери за темастки планирања и дневни сценарија по предметот ОПШТЕТСВО за 1 одделение според новата наставна

Прочитај повеќе

Решенија на задачи од Работна тетратка по математика за 1 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Работна тетратка по математика за 1 одделение.

Прочитај повеќе

Примери за игри и активности по математика за 1 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за игри и активности по предметот математика за 1 одделение.

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Математика за 1 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот МАТЕМАТИКА за 1 одделение според новата наставна

Прочитај повеќе

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Природни науки за 1 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ПРИРОДНИ НАУКИ за 1 одделени според новата

Прочитај повеќе

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги

Прочитај повеќе

Природни науки 1 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 1 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО

Прочитај повеќе