Решенија од Вежбанката по природни науки за 3 одделение

Тука можете да најдете примери на одговори на прашањата и активностите од Вежбанката по Природни науки за 3 одделение (2023).

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Природни науки за 3 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ПРИРОДНИ НАУКИ за 3 одделение според новата

Прочитај повеќе

ПН3.1: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од теми 3.1.те Животни процеси, 3.5. Сетила и 3.6. Одржување на здравјето (природни науки

Прочитај повеќе

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги

Прочитај повеќе