Примери за планирања и подготовки по Музичко образование за 5 одд

ценаријаОвде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ за 5 одделение според новата

Read more

Примери за планирања и подготовки по Историја и општество за 5 одделение

Овде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот ИСТОРИЈА И ОПШТЕСТВО  за 5 одделение според

Read more

Примери за планирања и подготовки по ФЗО за 5 одделение

ЈАОвде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот ФЗО за 5 одделение според новата наставна

Read more

Наставни листови по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 5 одделение

  Активности за реализација на наставната програма по предметот Работа со компјутери и основи на програмирањето за 5 одд. Повеќе

Read more

Примери за планирања и подготовки по математика за 5 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за дневни оперативни подготовки и планирања по предметот математика за 5 одделение. Повеќе

Read more

Подготовки и планирања по Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5 одделение

Овде можете да најдете примери од планирања и подготовки по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5

Read more

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички

Read more