Одговори на прашањата од Вежбанката по македонски јазик за 8 одделение

Овде можете да најдете одговори на прашањата од Вежбанката по македонски јазик за 8 одделение.   1.1 19 век прва половина

Прочитај повеќе

Решенија на задачи од Збирка задачи со тестови по математика за 8 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 8, Збирка задачи со тестови.

Прочитај повеќе

Дневни подготовки по физика за 8 одд.

Примери за дневни подготовки по Физика за 8 одделение. Подготвени во соработка со предметните наставници по физика, членови на Здружението на математичари Охрид.

Прочитај повеќе

Годишни распределенија по физика за 8 одд.

Примери за годишни и тематски планирања по физика за 8 одделение. Подготвени во соработка со предметните наставници по физика, членови на Здружението на математичари

Прочитај повеќе