Наставни листови по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 5 одделение

  Активности за реализација на наставната програма по предметот Работа со компјутери и основи на програмирањето за 5 одд. Повеќе

Прочитај повеќе

Подготовки и планирања по Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5 одделение

Овде можете да најдете примери од планирања и подготовки по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5

Прочитај повеќе