Примери за планирања и сценарија по Математика за 6 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот МАТЕМАТИКА за 6 одделение според новата програма

Прочитај повеќе

Решенија на задачи од Учебникот математика за 6 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Учебникот математика за 6 одделение. Страната постојано се

Прочитај повеќе

МАТ6 Работа со податоци и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Работа со податоци и решавање проблеми

Прочитај повеќе

Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за натпревар по математика за 6 одделение. Задачите се преземени од Математика 6, Збирка задачи со тестови, каде што

Прочитај повеќе

Дневни подготовки: Математика за 6 одд. – второ полугодие

Примери за дневни подготовки по математика за 6 одделение подготвени во соработка со Здружението на математичари од Охрид.

Прочитај повеќе

Решенија на задачи од Збирка задачи со тестови по математика за 6 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 6, Збирка задачи со тестови.

Прочитај повеќе

Математика 6 – Мапа на наставни цели

Математика за 6 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од наставната програма по математика со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник,

Прочитај повеќе

Програми и планирања по математика

Наставни програми, упатства и прирачници по математика

Прочитај повеќе