Примери за планирања и сценарија по Општество за 3 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ОПШТЕСТВО за 3 одделение според новата програма

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по ФЗО за 3 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ФЗО за 3 одделение според новата програма

Прочитај повеќе

Решенија од Вежбанката по природни науки за 3 одделение

Тука можете да најдете примери на одговори на прашањата и активностите од Вежбанката по Природни науки за 3 одделение (2023).

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Природни науки за 3 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ПРИРОДНИ НАУКИ за 3 одделение според новата

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Математика за 3 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот МАТЕМАТИКА за 3 одделение според новата наставна

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Македонски јазик за 3 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 3 одделение според новата

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Ликовно образование за 3 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ за 3 одделение според новата

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Музичко образование за 3 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ за 3 одделение според новата

Прочитај повеќе

Наставни листови по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 3 одделение

Активности за реализација на наставната програма по предметот Работа со компјутери и основи на програмирањето за 3 одд. Повеќе активности

Прочитај повеќе

Решенија на задачи од Работна тетратка по математика за 3 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Работна тетратка по математика за 3 одделение.

Прочитај повеќе

Примери за игри и активности по математика за 3 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за игри и активности по предметот математика за 3 одделение.

Прочитај повеќе

Решенија на задачи од Збирка задачи со игри и активности по математика за 3 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 3, Збирка задачи со игри и активности.

Прочитај повеќе

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички

Прочитај повеќе