Примери за планирања и сценарија по Музичко образование за 3 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ за 3 одделение според новата програма донесена во 2023 година.


Планирање на наставата за тема 1

Планирање на наставата за тема 2

Чек-листи за сите теми

Дневни сценарија за септември

Дневни сценарија за октомври

Дневни сценарија за ноември

Дневни сценарија за декември

Дневни сценарија за јануари

Дневни сценарија за февруари

Дневни сценарија за март