Подготовки и планирања: Германски јазик за III година

Преку линковите подолу можете да ги преземете годишните и тематските планирања, како и дневните оперативни планови, за предметот Германски јазик – втор странски јазик (продолжителен) за III година средно образование.
Плановите се поддршка за наставата според учебникот BESTE FREUNDE B1.1.

Прочитај повеќе