Примери за планирања и сценарија по Англиски јазик за 6 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК за 6 одделение според новата

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Техничко образование и информатика за 6 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАТИКА за 6 одделение

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Македонски јазик за 6 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 6 одделение според новата

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Математика за 6 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот МАТЕМАТИКА за 6 одделение според новата програма

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по ФЗО за 6 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ФЗО за 6 одделение според новата програма

Прочитај повеќе

Одговори на прашањата од Вежбанката по македонски јазик за 6 одделение

Овде можете да најдете одговори на прашањата од Вежбанката по македонски јазик за 6 одделение. TEMA 1: Историски развој на

Прочитај повеќе

Наставни листови по предметот Информатика за 6 одделение.

Активности за реализација на наставната програма по предметот Информатика за 6 одделение.   ТЕМА 3: АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИ И СОВЛАДУВАЊЕ НА

Прочитај повеќе

Решенија на задачи од Учебникот математика за 6 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Учебникот математика за 6 одделение. Страната постојано се

Прочитај повеќе

МАТ6 Работа со податоци и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Работа со податоци и решавање проблеми

Прочитај повеќе

Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за натпревар по математика за 6 одделение. Задачите се преземени од Математика 6, Збирка задачи со тестови, каде што

Прочитај повеќе

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги

Прочитај повеќе

Дневни подготовки: Математика за 6 одд. – второ полугодие

Примери за дневни подготовки по математика за 6 одделение подготвени во соработка со Здружението на математичари од Охрид.

Прочитај повеќе

Решенија на задачи од Збирка задачи со тестови по математика за 6 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 6, Збирка задачи со тестови.

Прочитај повеќе