Одговори на прашањата во Вежбанката по македонски јазик за 3 одделение

Овде можете да најдете пример на одговори на прашањата и активностите од Вежбанката по македонски јазик за 3 одделение.


ОПИШУВАЊЕ МЕСТО, ЛИКОВИ И ПОЈАВИ

I текст „НАЈВИСОКИОТ ГРАД ВО МАКЕДОНИЈА“

 1. Највисокиот град на Балканскиот Полуостров е Крушево и е сместен на Бушева Планина.
 2. Крушевските куќи се бели куќи со камени огради и високи дрвени врати.
 3. Споменички комплекс „Илинден“, Македониум, спомен-куќата на нашиот најдобар пејач Тоше Проески, споменикот Мечкин Камен

Ii текст „УЛИЧНАТА МАЧКА“

 1. Надворешниот изглед на Бела зависи од нејзиното расположение.
 2. Бела зборува со кучињата.
 3. Бела игра со топка со децата.
 4. Мачката е чудна бидејќи ги менува боите на своето крзно според расположението, зборува со кучињата, а игра со топка со децата.

II текст „ТОРНАДО“

 1. Куќата во која живееше Дороти беше мала, зашто балваните од кои беше изградена мораше да се донесат од далеку со запрежна кола.
 2. Во собата се наоѓаше за’рѓана печка, креденец за садови, маса, три-четири столчиња, еден голем кревет за тетин Хенри и тета Ема и еден мал кревет за Дороти.
 3. Дороти и нејзиното семејство ја користеле скривницата за да се заштитат од силните урагани.
 4. Во третиот дел од текстот(обележан со сина боја) е опишана природната појава-ураган. Се слушало придушено завивање на ветарот, но и остар свиреж во воздухот кој ја брануваше тревата.
 5. Ветерот дувал и од север и од југ.
 6. Дороти и нејзините роднини треба да се скријат во подрумот бидејќи таму може да се заштитат од силното и опасно торнадо.
 7. зборзначење
  прерија

  Пространа рамнина обрасната со треви и без дрвја

  балван

  Неизделкано дебело дрво, неизделкана дебела греда, подолг трупец.

  ураган

  Тропски циклон со разорна моќ, со многу брз ветер, многу силна бура.

  креденец

  Орман наменет за кујна, за трпезарија.

  торнадоСе формира за време на силна бура кога воздухот од облакот се врти многу брзо и сеспушта на земјата како вител.
 1. б) во прериите во Канзас

МИСЛЕЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА

Одговорите ќе варираат зависно од секој ученик.

ИЗГОВОР

 1. a)

ДЕ-ЦА-ТА РАС-ТАТ
Рас-тат де-ца-та,
пе-да по пе-да.
Са-мо што то-а не се гле-да!

Де-ца-та рас-тат
и ко-га ја-дат су-па.
Си-гур-но би ви-дел,
да и-маш лу-па!

Не сме от-кри-ле
 ни-как-ва за-гат-ка.
Де-ца-та рас-тат
 во сон-че-ва прег-рат-ка!

б)

еден слог

два слога

три слога

по

растат

децата

што

педа

сигурно

не

само

откриле

се

тоа

никаква

и

гледа

загатка

би

кога

сончева

да

јадат

прегратка

сме

супа

 

во

видел

 

 

имаш

 

 

лупа

 


2. Крстозбор

ПРАВИЛНО ПИШУВАЊЕ ЗБОРОВИ ВО РЕЧЕНИЦА

 1. а) Преселните птици одлетаа на југ. 
  б) Марко сече леб со нож.
  в) Надвор паѓа ситен снег.
  г) На ливадата пасат овци.
  д) Елена полни шест години.
  ѓ) Во паркот се слуша детска врева.
  е) Што те прашуваше Јован?
  ж) Во вторник ќе одиме на кино. 
  з) Лидија и Митко јадат кифли.
  ѕ) Малиот Славко јадеше бонбони и сега го боли заб.
 2.  а) Дали стави масло за јадење во салатата?
  б) Горан ја запали печката.
  в) Бабата влезе во собата.
 3. Одговрите ќе зависат од учниците.

ПРЕРАСКАЖУВАЊЕ И РАСКАЖУВАЊЕ

 1. а) Никола раскажува за момчето со кавалчето.
  б) Јана прераскажува за момчето со кавалчето.
  в) Ана раскажува за момчето со кавалчето и го опишува неговиот изглед.
 2. Одговрите ќе зависат од учниците.

ДИРЕКТЕН И ИНДИРЕКТЕН ГОВОР

1. а) Милена го замоли Андреј да ѝ ја подаде гумата.
б) Васко се налути на Бојан зошто не му јави дека доаѓа.
в) Наставничката им подвикна на учениците да влезат внатре бидејќи паѓало дожд.
г) Кралицата го праша огледалото да ѝ каже кој е најубав на светот.

2. а) „ Бабо, ќе те посетам за викендот! “ – ѝ рече Гоце на својата баба.
„ Ќе те посетам за викендот! “ – ѝ рече Гоце на својата баба.
 Гоце и рече на својата баба:„ Ќе те посетам за викендот!“

б) „ Ти благодарам што ми помогна! “ – му заблагодари старецот на Коле.
„ Коле, ти благодарам што ми помогна! “ – му забалгодари старецот.
Старецот му заблагодари на Коле:„ Ти благодарам што ми помогна!“

в) „Дали може да играме со кучето кај Ева во дворот?“ – ја праша Тања својата мајка.
Тања ја праша својата мајка:„Дали може да играме со кучето кај Ева во дворот?“

г) „Затвори го прозорецот, ми студи!“ – му рече Стефан на Гоце.
Стефан му рече на Гоце:„ Затвори го прозорецот, ми студи!“.

ПЕЧАТНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Аа, Ее, Оо, Kk, Ќќ

1. се добива: БУКВИ ОД АЗБУКАТА КИРИЛИЦА

2. Тоа се буквите Aa, Ee, Oo и Јј

5. Крстозбор

ПЕЧАТНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Mm. Tt, Pp

1.

 

4. petok

ПЕЧАТНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Ss, Šš

2.

3. a) Sašo seta samo po patot. Potoa stigna Simona.
б) Sašo ne e sam. So Simona e.

ПЕЧАТНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Rr, Ii

1. Букви што немаат пар се: Rr и Ii.

ПЕЧАТНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Gg, Ǵģ

4. a) gulab (гулаб)
б)  ģurģina (ѓурѓина)

ПЕЧАТНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Ff, Vv, Hh

2. fustani, helikopter, ververica

3. а) Fidan pobaral prazno mesto.
б) Vlatko I Hristina bile pametni i vospitani deca.

ПЕЧАТНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Zz, Žž, Nj nj, Lj lj

2. а) Zajakot jadе zelka.       б) Želkata ima oklop.     в) Ljupco java konj.       г) Zabata kreka.            д) Zmijata ima otrov.      ѓ) Njujork e golem grad.

ПЕЧАТНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Dz dz, Dž dž

3. a) Ja pročtav bajkata „Snežana i sedumte džudžinja “. 
 б) Tatko mu na Džengis dzida kuḱi. Toj e dzidar.
в) Povikavme odžačar da ni go isčisti odžakot.
г) Na vrvot na novogišnata elka staviv dzvezda.
д) Dzvonko se vozi so noviot džip.
ѓ) Silno zadzvoni učilišnoto dzvonče.
е) Baba Roska pravi vkusen džem od slivi.

РАКОПИСНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Kk, Ќќ

1. а) Мали и големи ракописни букви што се пишуваат исто на двете писма се Аа, Ее, Оо, Јј
б) Само големи букви што се пишуваат исто на двете писма се К, Ќ и М

5. а) kokoška, б) kajak, в) kajče

РАКОПИСНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Bb, Ss, Šš

3. 

РАКОПИСНИ ЛАТИНИЧНИ БУКВИ Nn, Ll

2. lale, letalo, nokti, nos

3. a) Lenka tkae kušula tenka.              б)Našata mačka spie. в) Na neboto leta ptica.               г) Nikola ima trotinet.                 д) Nikolina crta Sneško.

4. nebo

ЧИТАЊЕ СО РАЗБИРАЊЕ

I текст „КОЈ Е ОМИЛЕН ВКУС НА СЛАДОЛЕД?“

1. б) Dа ги праша сите ученици
2. в) Ќе состави столбест дијаграм
3. а) Момчињата
4. г) Еднакво омилени се вкусовите чоколадо и ванила.

II текст „Пчели“

1. б) во улиште
2. в) немаат матица
3. г) шест
4. г) работи како пчелите

III текст „Охридско езеро“

1. Охридското Езеро се наoѓа во југозападниот дел на Македонија.
2. Охридското Езеро има подводни врутоци и извори, па затоа водата е неверојатно бистра.
3. Познатиот извор Студенчишта е познат како Билјанини Извори.
4. Најголемата длабочина на езерото е измерена меѓу селата Пештани и Трпејца на околу пет километри од езерскиот брег.
5. Охридската пастрмка е слатководна риба која живее во Охридското Езеро.
6. Охридската пастрмка е заштитен знак на Македонија и ја има на монетата од 2 денари.
7. Градот Охрид и езерото се заштитени како природно-културно богатство од УНЕСКО.

IV текст „На кино“

1. Учениците треба да однесат ливче потпишано од родителите дека се согласуваат да одат на кино со наставничката.
2. Учениците ќе гледаат филм во кој се раскажува приказна од книга што ја имаат прочитано.
3. Кога ќе се вратат во училиште ќе разговараат за работи што беа во филмот и во книгата.
4. На учениците повеќе им се допаѓаат книгите бидејќи можат да ги замислуваат ликовите на свој начин.

УПОТРЕБА НА ГОЛЕМА БУКВА

Национален парк Маврово
Маврово е национален парк. Се наоѓа во Западна Македонија и ги опфаќа планините Кораб, Дешат, Бистра и Шар Планина. Во паркот припаѓаат и реката Радика и Мавровското Езеро. Во него се наоѓа и потопената црква „Свети Никола“ од која се гледа само покривот со секое надоаѓање на водата.

2.

ДВЕ ТОЧКИ И ЗАПИРКА ПРИ НАБРОЈУВАЊЕ

1. а) Во училишната чанта имам:тетратки, учебници, прибор за пишување, блок за цртање и патики за часот по физичко.
б) Во градината на тетин Кочо има: домати, пиперки, краставици, кромид, лук,, цвекло зелка и многу други зеленчуци.
в) Од саемот за книги купив: две лектири за трето одделение, книга за морски животни, детска енциклопедија и сликовница за мојата сестричка.

2.. а) Во мојата училница има: __________________
б) На едно растение за да расте му треба вода, сончева светлина и топлина и плодна почва.
в) Омилени овошни плодови ми се: ____________

3. Точно напишани реченици се: Јадам сладолед од јагоди и банана. и Во ранецот носам: шише во вода, сендвич, банана, јаже за скокање и килимче за седење

4. За лимонада се потребни: 3 лимони, 150 g шеќер во прав и 1200 ml вода. Лимоните се цедат, се додава шеќерот и постепено се става водата. Сите состојки се мешаат.

ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕЛ ОД ТЕКСТ ВО НОВ РЕД

 

1. а) Зборот радио правилно поделен на слогови е р-а-д-и-о. 
б) Зборовите ги делиме на слогови за да се пренесе правилно дел од збор во нов ред.
в) Сама самогласка не може да се префрли во нов ред. На пример: та-а.
г) Дел од зборот месечина можам да пренесам во нов ред ако го поделам месе-чина.

2. Правилно е:

ов-ци

е-ден (но една буква не останува сама во редот)

гран-ките

истре-сол

лу-ѓе

РЕДОТ НА ЗБОРОВИТЕ ВО РЕЧЕНИЦАТА

1. а) РАБОТА
б) ПЕШТЕРА
в) ЖИВОТНИ

2. а) Тетин Диме работи во лозјето.
б) Цвеќето стои во вазата.
в) Денеска имаме спанаќ за ручек.
г) Сонцето полека се спушташе зад ридот. Неговите златни зраци се поздравија со децата кои ја привршуваа играта со топка. Ја најавуваше Месечната која веќе беше подготвена за вечерен настап со своите ѕвездички. 

3. а) Во зима надвор е студено. или  Надвор е студено во зима.
б) Елена има три мачиња.
в) Овој петок ќе одам во кино. или Ќе одам во кино овој петок.

ИМЕНКИ

1.

ГЛАГОЛИ

1. a) Ручекот се состои од месо и компири.
б) Со татко ми купивме косилка за тревата.
в) Минатата недела правевме тест по математика.
г) Сара ќе слави роденден следниот петок.
д) Градинарот ги сече гранчињата што стрчеа од грмушките.
ѓ) Тино ја спакува својата торба и се подготви за планинарење.
е) Моето куче многу сака да игра со топка.
ж) На часот по ликовно образование нацртав многу убав цртеж.
з) Вчера бевме на вечера кај тетка ми и јадевме многу вкусни кифлички.

2. Да можам да летам прво би правела салто во воздухот. Потоа ќе прелетав до океанот и ќе пливам. На крајот летам до куќата на мојата другарка, ја земам и двете заедно летаме до слаткарницата да јадевме сладолед. Оооо колку убав ден е тоа!

БРОЕВИ

1. а) Најголемата длабочина на Охридското Езеро е 286 метри.
б) За 3 килограми цреши плативме 375 денари.
в) Повратен автобуски билет на релација Битола-Скопје чини 980 денари.

2. а) Во една година има триста шеесет и пет дена.
б) Во нашето одделение има (бројот на ученици од твоето одделение) ученици.
 в) Едно деноноќие има дваесет и четири часа.
г) Осум коњи заедно имаат триесет и две нозе.
д) Ја читав сказната за „Девојчето и дванаесетте месеци“.

3.

а) Kире
б) Томе ја заврши трката на второ место.
в) Прва на целта стигна Константина, а на осмо место беше Ангелина.

ПРИДАВКИ

1. а) Храбриот пожарникар ја симна белата мачка од високото дрво.
б) Сакам да гледам цртани филмови на телевизија.
в) За роденден добив шарена топка.
г) Марина носи црвен фустан и бели чевли.
д) По зелената ливадата трчаше црн коњ.

2. а) Вчера дуваше силен ветар.
б) Баба ми раскажа интересна приказна.
в) На зелената трева децата играа фудбал.
г) Јана живее во висока зграда.
д) Белиот снег се топеше од покривите на куќите.
ѓ) Рекс е кафеаво мило куче кое сака да игра.

ВИДОВИ РЕЧЕНИЦИ

1.

2. а) На прозорецот долета сив гулаб.
б) Oф, многу ме боли главата!
в) Мајката на Бојан работи во книжарница.
г) На лицето на Зоран се појави блага насмевка.
д) Колку пари го плативте авионскиот билет?
ѓ) Леле, заборавив да напишам домашна работа по математика!

3. Предлог реченици од понудените зборови.
а) Расказна реченица – Сашо ќе оди утре во Охрид.
б) Прашална реченица -Дали Сашо ќе оди утре во Охрид?
в) Извична реченица- Еј, Сашо ќе оди утре во Охрид!

ЛИТERAТУРА, ИЗРАЗУВАЊЕ И ТВОРЕЊЕ

Tекст 1: Лакомата лисица

а) Лисицата и мечката.Лисицата: лакома, итра, себична, лоша, подмолна. Мечката: наивна, чесна, соработлива. 
б) Дејството во текстот се случува на нива посадена со пченка и на нива посадена со репка.
в) Поуката од овој текст да не се биде наивен и на секого да не се верува. Пред да одлучиме што ќе направиме претходно добро да размислиме.

Текст 2: Зелда Фе и болниот змеј
г) Зелда , Фе , принцот Оливер, болниот Змеј
д) Во замокот кој е сместен во шума.
ѓ) Во текстот ги среќаваме волшебното суштество змеј и волшебникот предмет ласер.
e) Во текстот „Лисицата и мечката“ ликови се лисицата и мечката и преку нивните постапки се прикажани човечките особини, како што се итрината ,наивноста, лакомоста, чесноста.
ж) Текстот „Лисицата и мечката“ е басна. Текстот „Зелда и Фе и болниот змеј“ е бајка.
з) Волшебни ликови и предмети среќаваме во текстот „Зелда и Фе и болниот Змеј“.  
ѕ) Зелда и Фе влегоа во собата и таму видоа еден синкав змеј како седи на земјата и плаче и вреска и прска оган на сите страни.
и)

Teкст 1 и Текст 2: КЛУБОТ НА ЉУБЕЗНОСТА

1. а)Текстот 1 е драмски текст. Текстот 2 е раскажувачки текст.
б) Двата текста се разликуваат според 3) начинот на пишување. 
в) Во текстот 2 дејството е претставено преку раскажување.
Во текстот 1 може  да се прочита како се чувствуваат ликовите.
г)

д) Предлог одговори кои можат да се наведат:
– Да се однесуваме културно.
– Да употребуваме убави културни зборови кон личноста кон која се обраќаме.
– Да се однесуваме со почит кон останатите.

ПЕСНИ И РИМИ

Текст ,,ПОКЛОНИ СЕ И ПОЧНИ“

1. а) басна
б) штурецот Свирче, богомолката Богдана, бумбарот Јакоб, еден јастог,еден бизон диригентот мравојад.
в) Свирче бил штурец кој рецитира ода.
г) Проблемот на Свирче бил што не разликувал односно не знаел што се рими.

д) Сака чили, рен и васаби
црвеношиестиот валаби.
Ко хиена на кактус се смее
и везден оди за коали пее.
Еднаш, велат, јавал кит,
но тоа е бесмислен мит;
тој и скирол едвај вози,
побавен е и од букет рози.
Па, што прави тогаш тој?
Скока и го лути кутриот ној.
Ко гуштер на сонце се грее
и везден оди за коали пее.

ѓ) Ти благодарам, Дрварко, дабару златен,
 во вакво време што си бистар наместо матен!
Ако нешто ти треба – на бина ќе ме најдеш,
 ќе рецитирам оди месечината дур’ не зајде!

2.  зима – има, рима; есен – тесен, лесен, бесен…; лист – ист, чист; ода – вода, мода; пее – смее, лее; песна –лесна, Весна

3. а) Песната „ Прв дигнав рака“ е составена е од 5 строфи. 
б)  Петтата строфа има два стиха.
в) Што беше прашањето, 
 што одговарањето?
 Сè бргу се сврши.
 Праша наставничката:
 – Кој денес прозорецот
 го скрши?

г) Римата од првата строфа е сака – мака – рака.
д) Ќе го советувам другарчето сам да се пријави.

АНАЛИЗА НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВИ

Текст- Се викам Мирна

1. Насловот на расказот е „Се викам Мирна“.
2. Овој расказ е извадок од книгата „Кифличката Мирна“
3. Авторот на книгата е Оливера Ќорвезироска
4. Во расказот се споменуваат ликовите:Доктор Глишо, Мирна и мајката.
5. Мирна го раскажува дејството во расказот.
6. Млад, висок, сериозно-весел, ведро-смуртен. Со големи топли очи и со нема насмевка, вредна за три кикоти.
8. а) раскажување
9. Во текстот се раскажуваа за раѓањето на Мирна

Текст- ЗМЕЈОТ ОД ПЕЛИСТЕР

1. в) бајка
2. Настанот во текстот се одвива на брегот од Големото Езеро.
3. Настанот во текстот се одвива едно јулско неделно утро.
4. Во текстот се споменуваат ликовите: Далибор, баба му, змејот.
5. Џиновското крилесто суштество со чудно крескање.
6. уплашено
7. измислени.

Текст- ДВЕТЕ КУЧИЊА

1. б) басна
2. ловечко куче, домашно куче
3. а) домашното куче го чува домот на своите газди
б) ловечкото куче има за задача да помага во ловењето на дивите животни.
4. Лутината е оправдана на ловечкото куче. Кучето никогаш од својот газда не бил наградувано со уловот што го правел, а додека другото домашното куче секогаш добивало од уловот.

Текст- ПРОБЛЕМ СО СНЕШКО

1. a) Драмски текст
б) Мартин и Каја
 в) Снежните топки што ги направиле за Снешко биле толку големи што не можеле да ги подигнат и да ги стават една врз друга.
г)  2- Мартин и Каја не можат да ги подигнат големите снежни топки. 4 – Каја му стави капа и очила за сонце на снешкото.  1 -Мартин и Каја направија снежна топка за да се користи за главата на снешкото.  3 -Каја истрча во куќата.

НЕВИДЕНО ВО СВЕТОТ, МЕРЕЛЕ ТЕЖИНА НА ИНТЕРНЕТОТ

а) Песната е составена од три строфи. 
б) Во песната има 17стиха.
в) Најмалку стихови има првата строфа.
д) лесно-десно, гласна-јасна, светот-таблетот

ОПИС НА ЛИКОВИ ВО ТЕКСТ

Текст 1: ПРОЕКТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

РЕДОСЛЕД НА НАСТАНИ И ПОРАКА ВО ТЕКСТ

Текст- МРАВКАТА И ГУЛАБОТ
1. Ликови во басната се мравката и гулабот.
2. б) лето
3. Доброто со добро се враќа. 
4. а
) 2, 4, 1, 5, 3
б) Ловецот со пушка го демне гулабот.-слика 5, Жедната мравка падна во реката. -слика 3, Мравката го касна ловецот за рака. -слика 2,  Гулабот ѝ заблагодари на мравката. -слика 4, Мравката со поглед му заблагодарила на гулабот. -слика 1

Текст- ЗДРУЖЕНО ВО НЕВОЛЈА
1. Ликови во текстот се: зајаци, верверици и луѓе.
2. Настанот во текстот се случува во едно мало село сместено меѓу ридови и мирна река.
3. Главниот настан во текстот е здружената работа на луѓето и животните кога се нашле во неволја.
4. Подреди ги во редослед настаните.
5. 4* Донесоа алати и светилки за да ги направат дупките уште побезбедни. Сите селани се вклучија, работејќи неуморно во текот на ноќта.
    3* Во меѓувреме, брзите и енергични верверици, ги виделе зајаците како работат заедно и решиле да помогнат.
    1* Едно сончево утро до селото се приближуваше силно невреме. Се собраа темни облаци, а грмотевиците ечеа, сигнализирајќи за претстојната опасност.
    2* Најстариот зајак, мудар и искусен, знаеше дека единствениот начин да се преброди бурата е да се соработува.
    5* Од тој ден, зајаците, вервериците и луѓето живееја во хармонија. Тие си помагаа, се штитеа еден со друг и славеа заедно.
5. в) Со заеднички и здружени сили може да се победи секој предизвик.

УСНО И ПИСМЕНО ИЗРАЗУВАЊЕ И ТВОРЕЊЕ

ВЛИЈАНИЕТО НА МЕДИУМИТЕ

1. в) Ќе има музика и храна
 г) Ќе има театарски претстави

4. а) На небото се случила неверојатна битка.
б) Случката била неверојатна бидејќи се водела битка помеѓу двајца вонземјани.
в) Во неа учествувале сините и зелените вонземјани.
г) Сините секогаш се расправаат со сите, секогаш се намуртени и љубоморни на туѓиот успех . Зелените вонземјани се вредни и секогаш се трудат да бидат добри соседи.
д) Според втората верзија караницата меѓу вонземјаните ја започнале зелените вонземјани.

 

Содржината на оваа страница е достапна само за членовите.
Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да ја прегледате содржината.

Existing Users Log In

6   +   2   =