ПН2.3: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темите 2.3 Промена на материјалите и 2.4 Разгледување карпи (природни науки за

Прочитај повеќе

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги

Прочитај повеќе

Природни науки 2 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 2 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО

Прочитај повеќе

Примена на бројни картички 1-20

Бројни картички 1-20 За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Еден

Прочитај повеќе

Примена на бројни картички 0-100

Бројни картички 0-100 За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите.

Прочитај повеќе

Примена и активности за табелата со броеви 1-100

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустрирана табела со

Прочитај повеќе

Примена на работен лист Спротивности

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист

Прочитај повеќе

Програми и планирања по математика

Наставни програми, упатства и прирачници по математика

Прочитај повеќе