Одговори на прашањата од вежбанката по Музичко образование за 5 одделение

Овде можете да ги најдете одговорите и решенијата на прашањата од вежбанката по Музичко образование за 5 одделение. Страна 61.

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Музичко образование за 5 одд

ценаријаОвде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ за 5 одделение според новата

Прочитај повеќе

Примери за планирања и подготовки по Ликовно образование за 5 одд

Овде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ за 5 одделение според новата

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по Историја и општество за 5 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ИСТОРИЈА И ОПШТЕСТВО  за 5 одделение според

Прочитај повеќе

Примери за планирања и сценарија по ФЗО за 5 одделение

ЈАОвде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ФЗО за 5 одделение според новата наставна

Прочитај повеќе

Наставни листови по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 5 одделение

  Активности за реализација на наставната програма по предметот Работа со компјутери и основи на програмирањето за 5 одд. Повеќе

Прочитај повеќе

Решенија на задачи од Работна тетратка по математика за 5 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Работна тетратка по математика за 5 одделение.

Прочитај повеќе

Примери за игри и активности по математика за 5 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за игри и активности по предметот математика за 5 одделение.

Прочитај повеќе

Примери за планирања и подготовки по математика за 5 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за дневни оперативни подготовки и планирања по предметот математика за 5 одделение. Повеќе

Прочитај повеќе

Подготовки и планирања по Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5 одделение

Овде можете да најдете примери од планирања и подготовки по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5

Прочитај повеќе

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички

Прочитај повеќе