Примери за планирања и подготовки по Историја и општество за 5 одделение

Овде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот ИСТОРИЈА И ОПШТЕСТВО  за 5 одделение според

Read more

Примери за планирања и подготовки по ФЗО за 5 одделение

ЈАОвде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот ФЗО за 5 одделение според новата наставна

Read more

Наставни листови по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 5 одделение

  Активности за реализација на наставната програма по предметот Работа со компјутери и основи на програмирањето за 5 одд. Повеќе

Read more

Примери за планирања и подготовки по математика за 5 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за дневни оперативни подготовки и планирања по предметот математика за 5 одделение. Повеќе

Read more

Подготовки и планирања по Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5 одделение

Овде можете да најдете примери од планирања и подготовки по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5

Read more

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички

Read more

Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за  натпревар по математика за 5 одделение. Задачите се преземени од Математика 5, Збирка задачи со тестови и активности, каде што можете

Read more