Наставни листови по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 3 одделение

Активности за реализација на наставната програма по предметот Работа со компјутери и основи на програмирањето за 3 одд. Повеќе активности

Прочитај повеќе