Примери за планирања и сценарија по Природни науки за 1 одделение

Овде можете да најдете примери за тематски планирања и дневни сценарија по предметот ПРИРОДНИ НАУКИ за 1 одделени според новата

Прочитај повеќе

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги

Прочитај повеќе

Природни науки 1 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 1 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО

Прочитај повеќе