Примери за планирања и подготовки по Природни науки за 1 одделение

Овде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот ПРИРОДНИ НАУКИ за 1 одделени според новата

Read more

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги

Read more