Наставни листови по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 3 одделение

Активности за реализација на наставната програма по предметот Работа со компјутери и основи на програмирањето за 3 одд. Повеќе активности

Read more

Примери за планирања и подготовки по математика за 3 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за дневни оперативни подготовки и планирања по предметот математика за 3 одделение. Повеќе

Read more

Решенија на задачи од Збирка задачи со игри и активности по математика за 3 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 3, Збирка задачи со игри и активности.

Read more