Решенија на Збирка прашања и задачи со тестови и активности БИОЛОГИЈА 7

ИСПРАВКА: стр 58 прашање бр. 23, текст под последна слика Tilia europea (брезаЛИПА) РЕШЕНИЈАТА НА ТЕСТОВИТЕ НАМЕРНО НЕ СЕ ДАДЕНИ

Прочитај повеќе