Одговори на прашањата од Вежбанката по македонски јазик за 7 одделение

Овде можете да најдете одговори на прашањата од Вежбанката по македонски јазик за 7 одделение. 1.1 старословенски 9 век две Глаголицата

Прочитај повеќе

Решенија на Збирка прашања и задачи со тестови и активности БИОЛОГИЈА 7

ИСПРАВКА: стр 58 прашање бр. 23, текст под последна слика Tilia europea (брезаЛИПА) РЕШЕНИЈАТА НА ТЕСТОВИТЕ НАМЕРНО НЕ СЕ ДАДЕНИ

Прочитај повеќе

Решенија на задачи од Збирка задачи со тестови по математика за 7 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 7, Збирка задачи со тестови. Страницата постојано

Прочитај повеќе

Среднорочно планирање по математика за 7 одделение

На следниот линк можете да го преземете документот за среднорочно планирање по математика за 7 одделение за учебната 2016/17 година

Прочитај повеќе