Примери за подготовки и планирања по ОПШТЕСТВО за 1 одд

Овде можете да најдете примери за темстко-процесни планирања и дневни сценарија по предметот ОПШТЕТСВО за 1 одделение според новата наставна

Read more

Примери за планирања и подготовки по Математика за 1 одделение

Овде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот МАТЕМАТИКА за 1 одделение според новата наставна

Read more

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички

Read more

Примери за планирања и подготовки по Природни науки за 1 одделение

Овде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот ПРИРОДНИ НАУКИ за 1 одделени според новата

Read more

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги

Read more