РЕШЕНИЈА на Збирка прашања и задачи со тестови и активности БИОЛОГИЈА 9

РЕШЕНИЈАТА НА ТЕСТОВИТЕ НАМЕРНО НЕ СЕ ДАДЕНИ Одговорите презентирани овде се само пример! Тема 1: Фотосинтеза и растење на растенијата

Прочитај повеќе

Решенија на Збирка прашања и задачи со тестови и активности БИОЛОГИЈА 7

ИСПРАВКА: стр 58 прашање бр. 23, текст под последна слика Tilia europea (брезаЛИПА) РЕШЕНИЈАТА НА ТЕСТОВИТЕ НАМЕРНО НЕ СЕ ДАДЕНИ

Прочитај повеќе