Материјали за учење од дома

МАТЕРИЈАЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА НА ДАЛЕЧИНА ПО ПРЕДМЕТОТ БИОЛОГИЈА за
8 ОДДЕЛЕНИЕ

 

ВАЖНО:  Прашањата и задачите се преземени од БИОЛОГИЈА 8, Збирка прашања и задачи со тестови и активности од авторките Биљана Илиева и Силвана Ристевска, а во издание на Арс Ламина (2019).

© Сите права се задржани. Ниту еден дел од оваа книга не смее да биде препечатуван или пренесуван во каква било форма или со какви било средства, електронски или механички, вклучувајќи и фотокопирање, документирање или да биде зачуван во систем за повторно  пронаоѓање без писмена согласност од издавачот.

Во овој период на изолација, изданието може да се нарача онлајн на линкот: https://www.literatura.mk/ListBooksforCategory.aspx?cat=213&displayName=.

Дадените наставни листови се предвидени да се решаваат самостојно од страна на учениците. Може да се испечатат, но може да се решаваат и во тетратка.

Содржината на оваа страница е достапна само за членовите.
Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да ја прегледате содржината.

Existing Users Log In