Posts tagged "предучилишна"
Гладната гасеница

Гладната гасеница

Наставно ливче по математика    
Примена на бројни картички 1-20

Примена на бројни картички 1-20

Бројни картички 1-20 За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Еден комплет бројни картички 1-20 содржи: Илустрирани картички со броеви од 1 до 20 Картички со симболи за математички операции (собирање и одземање) Картички со точки (за процена) ИДЕИ ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА И УМСТВЕНИ ВЕЖБИ Картички...
Примена и активности за табелата со броеви 1-100

Примена и активности за табелата со броеви 1-100

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустрирана табела со броеви можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Табела со броеви 1-100 Користете ја табелата 10х10 за усно да ги повторите броењето и подредувањето броеви до 100. Ова ќе им помогне на учениците...
Примена на работен лист Спротивности

Примена на работен лист Спротивности

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист со активности за спротивности можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Спротивности Утврдете ги поимите за спротивности. Учениците нека ги поврзуваат поимите со спротивно значење, од левата и десната колона на работниот лист....
Примена и активности за осна симетрија

Примена и активности за осна симетрија

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист за осна симетрија можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Осна симетрија Објаснете им на учениците дека понекогаш целината може да биде поделена на два еднакви дела. Овие делови се наречени половини. Покажете...
Примена и активности со низи од фигури

Примена и активности со низи од фигури

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист со активности со низи од фигури можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Низи од фигури Покажете им на учениците некоја од низите. Поставувајте прашања како: • Која фигура е во горниот десен...
Активности за утврдување местоположба

Активности за утврдување местоположба

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист со активности за местоположба можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Местоположба Утврдете ги поимите за местоположба со помош на илустрациите на овој работен лист. Разговарајте со учениците во врска со местоположбата на...
Примена и активности за годишни времиња

Примена и активности за годишни времиња

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист со годишни времиња можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Годишни времиња Со помош на работниот лист за годишни времиња, можете да ги утврдите имињата и распоредот на месеците во годината. Потоа, објаснете...
Примена на работни листови Геометриски фигури

Примена на работни листови Геометриски фигури

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист со геометриски фигури можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Геометриски фигури Утврдете го познавањето на имињата на фигурите преку работниот лист со фигури. За загревање и проверка на познавање на имињата и...
Бројна низа 1-100: примена и активности

Бројна низа 1-100: примена и активности

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустрирана бројна низа можете да најдете во комлетот работни листови по математика. Бројна низа 1-100 Користете ја низата на броеви од 1 до 100 за усно да ги повторите броењето и подредувањето броеви до 100. Проверете дали учениците ги...
Активности со бројна оска 0-20

Активности со бројна оска 0-20

Бројна оска 0-20 за практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустрирана бројна оска можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Научете го одделението како да брои напред и назад користејќи ја бројната оска. Со цел да го направите ова, физички посочувајте кон броевите (можете...
Бројна низа 1-20: примена и активности

Бројна низа 1-20: примена и активности

Бројна низа 1-20 за практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустрирана бројна низа можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Бројната низа 1-20 искористете ја за да проверите дали учениците бројат до 20 и дали правилно ги поредуваат броевите од 1 до 20. Учениците...
Примена на картички Фигури и простор

Примена на картички Фигури и простор

Картички „Фигури и простор“ За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Еден комплет флеш-картички „Фигури и простор“ содржи: – Картички со геометриски форми и фигури – Картички за местоположба – Картички со спротивности – Празни картички („пиши-бриши“)* ИДЕИ ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА И УМСТВЕНИ ВЕЖБИ Форми...
Примена на домино картички

Примена на домино картички

Домино картички За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Еден комплет домино картички содржи: Сет од домино картички, вклучувајќи ги сите комбинации од 0 до 9 ИДЕИ ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА И УМСТВЕНИ ВЕЖБИ Користете ги домино картичките за вежбање задачи со собирање. Извлечете едно домино...
Примена на флеш-картички Календар и време

Примена на флеш-картички Календар и време

Картички „Календар и време“ За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Еден комплет флеш- картички Календар и време содржи: Картички со деновите во седмицата Картички со месеците во годината Картички со годишни времиња Празни картички („пиши-бриши“)*   Времето како мерка Времето е мерка. Сепак, тешко...