Примери за планирања и подготовки по Математика за 4 одделение

Овде можете да најдете примери за тематско-процесни планирања и дневни сценарија по предметот МАТЕМАТИКА за 4 одделение според новата наставна

Read more

Подготовки и планирања по Работа со компјутер и основи на програмирањето за 4 одделение

Овде можете да најдете примери од планирања и подготовки по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето за 4

Read more

Решенија на задачи од Збирка задачи со тестови и активности по математика за 4 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 4, Збирка задачи со тестови и активности.

Read more