Подготовки по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 4 одделение основно образование.