Останато
НОВОГОДИШНИ АЛГОРИТМИ

НОВОГОДИШНИ АЛГОРИТМИ

Новогодишни активности по предметот „Работа со компјутер и основи на програмирањето“ Предлог активности за темите „Алгоритми и програми“ и „Алгоритамско размислување преку игра“ за 3, 4 и 5 одделение. Со овие активности децата ќе се запознаат, а тие што знаат ќе повторат за редоследна структура, наредби за избор и наредба за повторување (циклус).
Работа со компјутер за 4 одделение

Работа со компјутер за 4 одделение

Подготовки по предметот Работа со компјутер и основи на програмирање за 4 одделение основно образование.
Техники на учење

Техники на учење

Преземи документ „Техники на учење“