Posts tagged "6 одд"
Наставни ливчиња по природни науки за 6 одделение

Наставни ливчиња по природни науки за 6 одделение

На следните линкови можете да ги превземете наставните ливчиња за Природни науки за 6 одделение.
Планирања и подготовки по природни науки за 6 одделение

Планирања и подготовки по природни науки за 6 одделение

На следните линкови можете да ги превземете планирањата и подготовките по Природни науки за 6 одделение
МАТ6 Работа со податоци и решавање проблеми

МАТ6 Работа со податоци и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Работа со податоци и решавање проблеми
МАТ6 Мерење и решавање проблеми

МАТ6 Мерење и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Мерење и решавање проблеми
МАТ6 Геометрија и решавање проблеми

МАТ6 Геометрија и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Геометрија и решавање проблеми
МАТ6 Број и решавање проблеми

МАТ6 Број и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Број и решавање проблеми
Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за натпревар по математика за 6 одделение. Задачите се преземени од Математика 6, Збирка задачи со тестови, каде што можете да најдете уште многу математичко-логички задачи и предизвици. 
Развивање на научно-истражувачките вештини

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги очекуваните НИ вештини и фазите на нивно усвојување низ програмата.
Дневни подготовки: Математика за 6 одд. - второ полугодие

Дневни подготовки: Математика за 6 одд. – второ полугодие

Примери за дневни подготовки по математика за 6 одделение. Подготвени во соработка со Здружението на математичари Охрид.  
Решенија на задачи од Збирка задачи со тестови по математика за 6 одделение

Решенија на задачи од Збирка задачи со тестови по математика за 6 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 6, Збирка задачи со тестови.
Задачи за писмена проверка по математика за 6 одделение

Задачи за писмена проверка по математика за 6 одделение

На следниов линк можете да ги преземете задачите за писмена проверка по математика за 6 одделение.
Среднорочно планирање по математика за 6 одделение

Среднорочно планирање по математика за 6 одделение

Не следниот линк можете да го преземете документот за среднорочно планирање по математика за 6 одделение за учебната 2015/16 година
Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 6 одделение

Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 6 одделение

На следниот линк можете да ги симнете тестовите по математика за првото тримесечје за 6 одделение.
Дневни подготовки: Математика за 6 одд. - прво полугодие

Дневни подготовки: Математика за 6 одд. – прво полугодие

Примери за дневни подготовки по математика за 6 одделение. Подготвени во соработка со Здружението на математичари Охрид.  
Математика 6 - Мапа на наставни цели

Математика 6 – Мапа на наставни цели

Математика за 6 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од наставната програма по математика со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка, прирачник за наставници и збирка задачи)
Програми и планирања по математика

Програми и планирања по математика

Наставни програми, упатства и прирачници по математика