Posts tagged "5 одд"

Колку е часот?

Задачи за повторување и утврдување читање и запишување време на аналоген часовник за ученици од 2, 3, 4 и 5 одделение.
Новогодишна математика

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички операции и својства, децата и добро ќе се забавуваат.
Наставни ливчиња по природни науки за 5 одделение

Наставни ливчиња по природни науки за 5 одделение

На следните линкови можете да ги превземете наставните ливчиња за Природни науки за 5 одделение.
Планирање и подготовки по природни науки за 5 одделение

Планирање и подготовки по природни науки за 5 одделение

На следните линкови можете да ги превземете планирањата и подготовките по Природни науки за 5 одделение
Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за  натпревар по математика за 5 одделение. Задачите се преземени од Математика 5, Збирка задачи со тестови и активности, каде што можете да најдете уште многу матматичко-логички задачи и предизвици.
МАТ5 Работа со податоци

МАТ5 Работа со податоци

Наставни листови по математика за 5 одделение, тема Работа со податоци и решавање проблеми.
МАТ5 Мерење и решавање проблеми

МАТ5 Мерење и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 5 одделение, тема Мерење и решавање проблеми.
МАТ5 Геометрија и решавање проблеми

МАТ5 Геометрија и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 5 одделение, тема Геометрија и решавање проблеми.
МАТ5 Број и решавање проблеми

МАТ5 Број и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 5 одделение, тема Број и решавање проблеми.
Решенија на задачи од Збирка задачи со тестови и активности по математика за 5 одделение

Решенија на задачи од Збирка задачи со тестови и активности по математика за 5 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 5, Збирка задачи со тестови и активности.
Развивање на научно-истражувачките вештини

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги очекуваните НИ вештини и фазите на нивно усвојување низ програмата.
Математика 5 - задачи за писмена проверка

Математика 5 – задачи за писмена проверка

На следниов линк можете да преземете задачи за писмена проверка – Математика за 5 одделение, тема 1А-Број
Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 5 одделение

Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 5 одделение

На следниот линк можете да ги симнете тестовите по математика за првото тримесечје за 5 одделение.
Математика 5 - Мапа на наставни цели

Математика 5 – Мапа на наставни цели

Математика за 5 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од наставната програма по математика со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка, прирачник за наставници и збирка задачи)
Програми и планирања по математика

Програми и планирања по математика

Наставни програми, упатства и прирачници по математика