Posts tagged "2 одд"

Решенија на задачи од Работна тетратка по математика за 2 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Работна тетратка по математика за 2 одделение.

Примери за игри и активности по математика за 3 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за игри и активности по предметот математика за 3 одделение.

Примери за игри и активности по математика за 2 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за игри и активности по предметот математика за 2 одделение.
Примери за планирања и подготовки по математика за 2 одделение

Примери за планирања и подготовки по математика за 2 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за дневни оперативни подготовки и планирања по предметот математика за 2 одделение. Повеќе задачи, активности и игри, можете да најдете во Збирката по математика за 2 одделение.
Решенија на задачи од Збирка задачи со игри и активности по математика за 2 одделение

Решенија на задачи од Збирка задачи со игри и активности по математика за 2 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 2, Збирка задачи со игри и активности. Страната постојано се надополнува.

Колку е часот?

Задачи за повторување и утврдување читање и запишување време на аналоген часовник за ученици од 2, 3, 4 и 5 одделение.
Новогодишна математика

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички операции и својства, децата и добро ќе се забавуваат.
МАТ2 Работа со податоци и решавање проблеми

МАТ2 Работа со податоци и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Работа со податои и решавање проблеми.
МАТ2 Мерење и решавање проблеми

МАТ2 Мерење и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Мерење и решавање проблеми.
МАТ2 Геометрија и решавање проблеми

МАТ2 Геометрија и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Геометрија и решавање проблеми.
МАТ2 Број и решавање проблеми

МАТ2 Број и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Број и решавање проблеми.
ПН 2.4: Каква е внатрешноста на Земјата?

ПН 2.4: Каква е внатрешноста на Земјата?

Дополнителни факти поврзани со содржините и целите од тема 2.4. Разгледување карпи (природни науки за 2 одделение)
ПН2.5: Дали знаеш дека...?

ПН2.5: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.5. Ден и ноќ (природни науки за 2 одделение)
ПН2.2: Дали знаеш дека...?

ПН2.2: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.2. Електрична енергија (природни науки за 2 одделение)
ПН2.1: Дали знаеш дека…?

ПН2.1: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.1. Светлина и темнина (природни науки за 2 одделение)
ПН2.3: Дали знаеш дека...?

ПН2.3: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темите 2.3 Промена на материјалите и 2.4 Разгледување карпи (природни науки за 2 одделение)
ПН2.6: Дали знаеш дека...?

ПН2.6: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.6. Растенија и животни околу нас (природни науки за 2 одделение)
Развивање на научно-истражувачките вештини

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги очекуваните НИ вештини и фазите на нивно усвојување низ програмата.