Posts tagged "1 одд"

Решенија на задачи од Работна тетратка по математика за 1 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Работна тетратка по математика за 1 одделение.

Примери за игри и активности по математика за 1 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за игри и активности по предметот математика за 1 одделение.
Примери за планирања и подготовки по математика за 1 одделение

Примери за планирања и подготовки по математика за 1 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за дневни оперативни подготовки и планирања по предметот математика за 1 одделение. Повеќе задачи, активности и игри, можете да најдете во Збирката по математика за 1 одделение.
Новогодишна математика

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички операции и својства, децата и добро ќе се забавуваат.
Подготовки по природни науки за 1 одделение

Подготовки по природни науки за 1 одделение

Преземете ги дневните подготовки по природни науки за 1 одделение од линковите подолу.
МАТ1 Работа со податоци и решавање проблеми

МАТ1 Работа со податоци и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете наставните листови за темата Работа со податоци и решавање проблеми за 1 одделение.
МАТ1 Број и решавање проблеми

МАТ1 Број и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете наставните листови за темата Број и решавање проблеми за 1 одделение.
Развивање на научно-истражувачките вештини

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги очекуваните НИ вештини и фазите на нивно усвојување низ програмата.
Природни науки 1 - Мапа на наставни цели

Природни науки 1 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 1 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка, прирачник за наставници и тематски читанки)
Математика 1 - Мапа на наставни цели

Математика 1 – Мапа на наставни цели

Математика за 1 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по математика од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (работни тетратки и прирачник за наставници)
Наставни ливчиња со собирање и одземање

Наставни ливчиња со собирање и одземање

Наставни ливчиња со собирање и одземање за 1 одделение. Преземи од линковите подолу.

Движење: туркање и влечење

Гладната гасеница

Гладната гасеница

Наставно ливче по математика    

Презентација 2Д и 3Д форми

Преземете презентација на 2Д и 3Д форми

Здрава храна

Наставни ливчиња со домино

Наставни ливчиња со домино

Од линковите подолу преземете наставни ливчиња со домино
Примена на бројни картички 1-20

Примена на бројни картички 1-20

Бројни картички 1-20 За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Еден комплет бројни картички 1-20 содржи: Илустрирани картички со броеви од 1 до 20 Картички со симболи за математички операции (собирање и одземање) Картички со точки (за процена) ИДЕИ ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА И УМСТВЕНИ ВЕЖБИ Картички...
Примери и планирања за ПН 1 одд

Примери и планирања за ПН 1 одд

Преземете ги припремите за планирања по природни науки за 1 одделение од линковите подолу