Англиски
Подготовки и планирања: Англиски јазик за II година

Подготовки и планирања: Англиски јазик за II година

Примери за дневни подготовки и планирања по предметот англиски јазик за III година средно образование (сите насоки).
Апликација за генерирање тестови за THINK

Апликација за генерирање тестови за THINK

На следните линкови можете да ја преземете апликацијата за генерирање тестови за THINK.
Програма по англиски јазик

Програма по англиски јазик

Програмата за англиски јазик од Арс Ламина нуди разновидни изданија, пред сè од издавачката куќа Cambridge University Press, но исто така и сопствени изданија за изучување на англискиот јазик.
Experience Better Learning

Experience Better Learning

Confidence in teaching. Joy in learning. Better Learning is all about you. It’s what you want to give your students if you’re a teacher of English, or to experience if you’re a student.
Подготовки и планирања: Англиски јазик за III година

Подготовки и планирања: Англиски јазик за III година

Примери за дневни подготовки и планирања по предметот англиски јазик за III година средно образование (сите насоки).