Јазици

Наставни ливчиња по Англиски јазик

Подготовки и планирања: Германски јазик за III година

Подготовки и планирања: Германски јазик за III година

Преку линковите подолу можете да ги преземете годишните и тематските планирања, како и дневните оперативни планови, за предметот Германски јазик – втор странски јазик (продолжителен) за III година средно образование. Плановите се поддршка за наставата според учебникот BESTE FREUNDE B1.1.
Подготовки и планирања: Англиски јазик за II година

Подготовки и планирања: Англиски јазик за II година

Примери за дневни подготовки и планирања по предметот англиски јазик за III година средно образование (сите насоки).
Подготовки и планирања: Француски јазик за IV година

Подготовки и планирања: Француски јазик за IV година

Преку линковите подолу можете да ги преземете годишните и тематските планирања, како и дневните оперативни планови, за предметот Француски јазик – втор јазик (продолжителен) за IV година средно образование. Плановите се поддршка за наставата според учебникот AGENDA 4. AGENDA 4 – Годишно планирање по француски јазик за IV година AGENDA 4 – тематско планирање (1) AGENDA 4...
Апликација за генерирање тестови за THINK

Апликација за генерирање тестови за THINK

На следните линкови можете да ја преземете апликацијата за генерирање тестови за THINK.
Подготовки и планирања: Француски јазик за III година

Подготовки и планирања: Француски јазик за III година

Примери за дневни подготовки и планирања по предметот француски јазик за III година средно образование (сите насоки).
Програма по англиски јазик

Програма по англиски јазик

Програмата за англиски јазик од Арс Ламина нуди разновидни изданија, пред сè од издавачката куќа Cambridge University Press, но исто така и сопствени изданија за изучување на англискиот јазик.
Experience Better Learning

Experience Better Learning

Confidence in teaching. Joy in learning. Better Learning is all about you. It’s what you want to give your students if you’re a teacher of English, or to experience if you’re a student.
Подготовки и планирања: Англиски јазик за III година

Подготовки и планирања: Англиски јазик за III година

Примери за дневни подготовки и планирања по предметот англиски јазик за III година средно образование (сите насоки).
Подготовки и планирања по француски јазик за I година

Подготовки и планирања по француски јазик за I година

Преку линковите подолу можете да ги преземете годишните и тематските планирања, како и дневните оперативни планови, за предметот Француски јазик – втор јазик (продолжителен) за I година средно образование. Плановите се поддршка за наставата според учебникот AGENDA 1.