9 одделение
Наставни листови: ХЕМИЈА 9

Наставни листови: ХЕМИЈА 9

Примери за наставни листови по хемија за 9 одделение. Преземете ги од линковите подолу. Наставен лист на тема – Валентност и формули ХЕМ 9-I.13.2 Наставен лист
Дневни подготовки по хемија за 9 одд.

Дневни подготовки по хемија за 9 одд.

Примери за дневни подготовки по хемија за 9 одделение. Преземете ги од линковите подолу.
Периоден систем

Периоден систем

Дополнителни корисни информации во врска со периодниот систем на елементите.
Годишни распределенија по хемија за 9 одд.

Годишни распределенија по хемија за 9 одд.

Примери за годишни и тематски планирања по хемија за 9 одделение. Преземете ги од линковите подолу.