I година
Наставни листови по Физика за I година

Наставни листови по Физика за I година

Примери за наставни листови по Физика за I година. Материјалите се подготвени од Силвана Крстеска, Асоцијација на наставници DIDACTA NOVA, во соработка со Арс Ламина.
Подготовки и планирања за физика за I година

Подготовки и планирања за физика за I година

Подготовки и планирања за физика за I година средно образование