Примери за планирање
Планирање и подготовки по природни науки за 4 одделение

Планирање и подготовки по природни науки за 4 одделение

На следните линкови можете да ги превземете планирањата и подготовките по Природни науки за 4 одделение   Тема 1: Живеалишта Природни науки 4.1.1 – Живеалишта Природни науки 4.1.2 – Истражување различни живеалишта Природни науки 4.2.1 – Животните и нивните живеалишта Природни науки 4.2.2 – Повторување за живеалишта Природни науки 4.3.1 – Користење клучеви за идентификација...
Планирање и подготовки по природни науки за 5 одделение

Планирање и подготовки по природни науки за 5 одделение

На следните линкови можете да ги превземете планирањата и подготовките по Природни науки за 5 одделение
Планирања и подготовки по природни науки за 6 одделение

Планирања и подготовки по природни науки за 6 одделение

На следните линкови можете да ги превземете планирањата и подготовките по Природни науки за 6 одделение