Примери за планирања
Подготовки по природни науки за 1 одделение

Подготовки по природни науки за 1 одделение

Преземете ги дневните подготовки по природни науки за 1 одделение од линковите подолу.
Природни науки 2: Следење и оценување

Природни науки 2: Следење и оценување

Преземете листи за следење и оценување на учениците – Природни науки за 2 одделение
Дневни подготовки: Природни науки за 3 одд.

Дневни подготовки: Природни науки за 3 одд.

Примери за дневни подготовки по предметот Природни науки за 3 одд.
Природни науки 2 - Мапа на наставни цели

Природни науки 2 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 2 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка, прирачник за наставници и тематски читанки)
Природни науки 3 - Мапа на наставни цели

Природни науки 3 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 3 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка, прирачник за наставници и тематски читанки)
Природни науки 1 - Мапа на наставни цели

Природни науки 1 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 1 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка, прирачник за наставници и тематски читанки)
Примери за дневни подготовки по природни науки, 2 одделение

Примери за дневни подготовки по природни науки, 2 одделение

Планирања и дневни подготовки по природни науки за 2 одделение
Примери и планирања за ПН 1 одд

Примери и планирања за ПН 1 одд

Преземете ги припремите за планирања по природни науки за 1 одделение од линковите подолу
Програми и планирања по природни науки

Програми и планирања по природни науки

Наставни програми, упатства и прирачници по природни науки