Преку линковите подолу можете да ги преземете примерите за дневни оперативни подготовки и планирања по предметот математика за 3 одделение.