Не следниот линк можете да го преземете документот за среднорочно планирање по математика за 6 одделение за учебната 2015/16 година