Примери за среднорочни и долгорочни планирања по Математика за 3 одделение