6 одделение
МАТ6 Работа со податоци и решавање проблеми

МАТ6 Работа со податоци и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Работа со податоци и решавање проблеми
МАТ6 Мерење и решавање проблеми

МАТ6 Мерење и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Мерење и решавање проблеми
МАТ6 Геометрија и решавање проблеми

МАТ6 Геометрија и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Геометрија и решавање проблеми
МАТ6 Број и решавање проблеми

МАТ6 Број и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Број и решавање проблеми
Задачи за писмена проверка по математика за 6 одделение

Задачи за писмена проверка по математика за 6 одделение

На следниов линк можете да ги преземете задачите за писмена проверка по математика за 6 одделение.
Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 6 одделение

Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 6 одделение

На следниот линк можете да ги симнете тестовите по математика за првото тримесечје за 6 одделение.