5 одделение

Дропки

Задачи за повторување и утврдување за препознавање, читање, запишување дропки, како и одредување еквивалентни дропки за 3, 4 и 5 одделение.
МАТ5 Работа со податоци

МАТ5 Работа со податоци

Наставни листови по математика за 5 одделение, тема Работа со податоци и решавање проблеми.
МАТ5 Мерење и решавање проблеми

МАТ5 Мерење и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 5 одделение, тема Мерење и решавање проблеми.
МАТ5 Геометрија и решавање проблеми

МАТ5 Геометрија и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 5 одделение, тема Геометрија и решавање проблеми.
МАТ5 Број и решавање проблеми

МАТ5 Број и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 5 одделение, тема Број и решавање проблеми.
Математика 5 - задачи за писмена проверка

Математика 5 – задачи за писмена проверка

На следниов линк можете да преземете задачи за писмена проверка – Математика за 5 одделение, тема 1А-Број
Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 5 одделение

Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 5 одделение

На следниот линк можете да ги симнете тестовите по математика за првото тримесечје за 5 одделение.