4 одделение

Дропки

Задачи за повторување и утврдување за препознавање, читање, запишување дропки, како и одредување еквивалентни дропки за 3, 4 и 5 одделение.
МАТ4 Работа со податоци

МАТ4 Работа со податоци

Наставни листови по математика за 4 одделение, тема Работа со податоци и решавање проблеми.
МАТ4 Мерење и решавање проблеми

МАТ4 Мерење и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 4 одделение, тема Мерење и решавање проблеми.
МАТ4 Геометрија и решавање проблеми

МАТ4 Геометрија и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 4 одделение, тема Геометрија и решавање проблеми.
МАТ4 Број и решавање проблеми

МАТ4 Број и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 4 одделение, тема Број и решавање проблеми.
Задачи за писмена проверка за 4 одделение

Задачи за писмена проверка за 4 одделение

На следниот линк може да го преземете документот со задачи за писмена проверка за 4 одделение на тема – Број
Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 4 одделение

Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 4 одделение

На следниот линк можете да ги симнете тестовите по математика за првото тримесечје за 4 одделение.