Наставни ливчиња

Дропки

Задачи за повторување и утврдување за препознавање, читање, запишување дропки, како и одредување еквивалентни дропки за 3, 4 и 5 одделение.

Колку е часот?

Задачи за повторување и утврдување читање и запишување време на аналоген часовник за ученици од 2, 3, 4 и 5 одделение.
Наставни листови: МАТЕМАТИКА 9

Наставни листови: МАТЕМАТИКА 9

Примери за наставни листови по математика за 9 одделение. Подготвени во соработка со Здружението на математичари Охрид.
Наставни листови: МАТЕМАТИКА 8

Наставни листови: МАТЕМАТИКА 8

  Примери за наставни листови по математика за 8 одделение. Подготвени во соработка со Здружението на математичари Охрид.
Наставни листови: МАТЕМАТИКА 7

Наставни листови: МАТЕМАТИКА 7

Примери за наставни листови по математика за 7 одделение. Подготвени во соработка со Здружението на математичари Охрид.
МАТ3 Број и решавање проблеми

МАТ3 Број и решавање проблеми

Од линковите подолу можете да ги преземете наставните листови од тема Број и решавање проблеми за 3 одделение.
МАТ1 Работа со податоци и решавање проблеми

МАТ1 Работа со податоци и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете наставните листови за темата Работа со податоци и решавање проблеми за 1 одделение.
МАТ1 Број и решавање проблеми

МАТ1 Број и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете наставните листови за темата Број и решавање проблеми за 1 одделение.
МАТ6 Работа со податоци и решавање проблеми

МАТ6 Работа со податоци и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Работа со податоци и решавање проблеми
МАТ6 Мерење и решавање проблеми

МАТ6 Мерење и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Мерење и решавање проблеми
МАТ6 Геометрија и решавање проблеми

МАТ6 Геометрија и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Геометрија и решавање проблеми
МАТ6 Број и решавање проблеми

МАТ6 Број и решавање проблеми

На следните линкови можете да ги преземете работните листови по математика за 6 одделение – тема Број и решавање проблеми
МАТ2 Работа со податоци и решавање проблеми

МАТ2 Работа со податоци и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Работа со податои и решавање проблеми.
МАТ2 Мерење и решавање проблеми

МАТ2 Мерење и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Мерење и решавање проблеми.
МАТ2 Геометрија и решавање проблеми

МАТ2 Геометрија и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Геометрија и решавање проблеми.
МАТ2 Број и решавање проблеми

МАТ2 Број и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Број и решавање проблеми.
МАТ5 Работа со податоци

МАТ5 Работа со податоци

Наставни листови по математика за 5 одделение, тема Работа со податоци и решавање проблеми.
МАТ5 Мерење и решавање проблеми

МАТ5 Мерење и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 5 одделение, тема Мерење и решавање проблеми.