Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 8, Збирка задачи со тестови.