Информации

One lit bulb among unlit ones.

Информации

Овде ќе најдете идеи и предлози за активности и реализација на наставата, примери за дневни подготовки и планирања, примери за следење на постигнувањата на учениците, наставни листови, презентации и бројни други ресурси. Сајтот постојано се надополнува, со помош на тимот уредници и стручната редакција, кои работат на создавање и дополнување на содржините.